เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ที่คำหวอดในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าและการส่งออกของผู้ก่อตั้งบริษัทมากว่า 20 ปี ทำให้ บีดี พลัส โกลบอล เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้แก่ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก การขนส่งระหว่างประเทศทางรถและการขนส่งสินค้าข้ามแดน การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และการผ่านพิธีการศุลกากร เป็นต้น

0%
Air Freight
0%
Ocean Freight
0%
Customs Brokerage
0%
In-Transit Shipment
0%
Inland Transport
0%
Heavy & Dangerous

โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บีดี พลัส โกลบอล ได้สร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศอย่างพิถีพิถัน โดยเน้นด้านศักยภาพที่สูงและความน่าเชื่อถือได้ เพราะเราให้ความสำคัญต่อคุณภาพในการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วและความปลอดภัยของสินค้าในการจัดส่งให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมแก่ลูกค้าของเราทุกรายไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อยก็ตาม

นอกจากการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งแล้ว บีดี พลัส โกลบอล ยังมีทีมงานที่มากประสบการณ์ และชำนาญการในทุกขอบเขตงานด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก พร้อมกันกับการดำเนินพิธีการศุลกากร ด้วยทีมงาน shipping มากประสบการณ์ที่สามารถรองรับงานได้ทุกรูปแบบ อันรวมถึง สินค้าอันตราย (Dangerous goods) สินค้าขนาดใหญ่ (Oversized cargos) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ บีดี พลัส โกลบอล รวมถึงความสามารถในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด

ความเข้าใจในตัวลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า คือหัวใจสำคัญต่อปรัชญาการทำงานของเรา ซึ่งจะช่วยให้ราสามารถปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและไร้รอยต่อ รวมถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาระดับการให้บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจอันสูงสุดอของลูกค้าเราทุกคน

ประวัติและประสบการณ์ทีมผู้บริหาร

คุณา ญาณสาร
Managing Director

จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นการทำงานในฐานะวิศวกรมากว่า 15 ปี และด้วยความสนใจส่วนตัวด้านการขนส่งระหว่างประเทศและความรู้ความสามารถ ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้ก่อตั้งบริษัท บีดี พลัส โกลบอล จำกัด ร่วมกับคุณบุษกร ญาณสาร ผู้คล่ำหวอดในแวดวงธุรกิจด้าน freight forwarding โดยมีวิสัยทัศน์และหลักในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจในการมุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรมด้านการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร

บุษกร ญาณสาร
Sales Director

คุณบุษกร ญาณสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ของบริษัท บีดี พลัส โกลบอล จำกัด มีประสบการณ์ทางด้าน freight forwarding การขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศ มากว่า 20 ปี เป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในฐานะผู้บริหารว่าการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออก รวมถึงการนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ทำให้บริษัท บีดี พลัส จำกัด เติบโตอย่างรวดเร็วและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บงกช สุนทรเวช
General Manager

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าทำงานที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิจัยการตลาดทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และได้ร่วมทีมนักวิจัยทำการศึกษาโครงการต่างๆ มากมายตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยปัจจุบันได้ทำงานในบริษัท บีดี พลัส โกลบอล จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารองค์กร รวมถึงรับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ