บีดี พลัส โกลบอล ให้บริการขนส่งในทุกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล โดยเฉพาะการขนส่งในรูปแบบ Door to door ด้วยการบริการที่อำนวยสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริการจัดการขนส่งทางอากาศ
บริการจัดการขนส่งทางทะเล
บริการผ่านพิธีการศุลกากร
บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน
และบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการขนส่งสินค้าทางรถ
บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
และสินค้าอันตราย
ดูบริการของเราทั้งหมด

 

“Be Trusted Delivery”

“Be Trusted Delivery”