ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่:
179/32-33 ถ.นาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

 

โทร: 66 (0) 2565-5930
แฟกซ์: 66 (0) 2086-4077
อีเมล์: bd_director@bdpg.co.th
bongkot@bdpg.co.th, sales@bdpg.co.th