ร่วมงานกับเรา

We welcome the candidate who be motivated, be patient and self-development for many careers.  If you want to grow up efficiently with positive work environment and good benefit, please apply in person at BD Plus Global Company Limited or apply your resume to bongkot@bdpg.co.th

CORE VALUES

F – FAST
การจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยของสินค้า คือ ปรัชญาในการทำงานของเรา

R – RELIABLE
เรายึดมั่นในพันธสัญญาของเรา

E – EXCELLENCE
เราเชี่ยวชาญในงานของเรา

I – IMPROVEMENT
การพัฒนาศักยภาพทีมงานและบริการอย่างต่อเนื่อง คือ หัวใจแห่งความสำเร็จ อย่างยั่งยืน เพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

G – GLOBAL NETWORK
เครือข่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์สูงอย่างมืออาชีพ

H – HAPPINESS
งานคือสิ่งที่เรารัก และมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

T – TRUSTED
เป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้าและคนของเรา

For more information, please contact;
Human Resources Department
Tel. 66 (0) 2565-5930 EXT. 203