บริการ

บีดี พลัส โกลบอล ให้บริการขนส่งในทุกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล โดยเฉพาะการขนส่งในรูปแบบ Door to door ด้วยการบริการที่อำนวยสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริการจัดการขนส่งทางอากาศ
ดูรายละเอียด
บริการจัดการขนส่งทางทะเล
ดูรายละเอียด
บริการผ่านพิธีการศุลกากร
ดูรายละเอียด
บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน และ บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ดูรายละเอียด
บริการขนส่งสินค้าทางรถ
ดูรายละเอียด
บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
และสินค้าอันตราย
ดูรายละเอียด