บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บีดี พลัส โกลบอล ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้าและการส่งออก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและมีความรู้วงกว้างด้านกฎระเบียบศุลกากร ที่จะช่วยให้การขนส่งสินค้าของลูกค้าดำเนินได้อย่างราบรื่นในทุกกระบวนการ

นอกจากนี้เรายังให้บริการรับเคลียร์สินค้า เคลียร์ภาษีอากร เป็นตัวแทนในการออกสินค้า รับทำใบขนประเภทต่างๆ บริการให้คำปรึกษาเรื่องภาษีและอากรขาเข้าทุกประเภท รวมถึงบริการรับยื่นขอใบอนุญาตใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยกับกรมเจ้าท่า บริการด้านงานเอกสารใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตในการนำเข้าและการส่งออก เช่น เอกสารรับรองถิ่นกำเนิด เอกสารรับรองการรมยาไม้ และ ใบอนุญาตนำเข้า สินค้าประเภทเครื่องจักร และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่และ ส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น

บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทีเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออก เช่น ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้ไม่เคยนำเข้าหรือส่งออกมาก่อน การทำเอกสารขออนุญาตส่งออกสินค้าอันตราย การทำเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้า หรือแบบฟอร์มต่างๆ