บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และสินค้าอันตราย

บีดี พลัส โกลบอล ให้บริการรับส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษ สินค้าที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินมาตรฐาน รวมถึงสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น สารเคมี และสินค้าควบคุมตามกฎของ IATA  ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยเรามีทีมงานผู้ชำนาญการด้านการขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางอากาศ และทางทะเล ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก