บริการขนส่งสินค้าทางรถ

บีดี พลัส โกลบอล ชำนาญการด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งภายในประเทศ (Domestics transport service)  และบริการขนส่งข้ามประเทศ (Cross border transportation)

โดยเรามีบริการรถหลากหลายประเภท ได้แก่ รถ 4 ล้อเล็ก/ใหญ่    รถ 6 ล้อตู้ รถบรรทุก 10 ล้อคอก รถพ่วง รถหัวลากพื้นเรียบขนตู้คอนเทนเนอร์ หรือ รถหัวลากแบบพิเศษ สำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Oversized) เป็นต้น

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Domestics transportation service)

เรามีความชำนาญเส้นทางและการขนถ่ายสินค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าแบบเต็มเที่ยว(Full truck load) แบบรวมเที่ยว (Less than truck load) และแบบผสมผสาน   (Multimodal) ซึ่งเป็นการขนส่งแบบผสมผสาน ทั้งทางรถ ทางเรือ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการขนส่งในประเทศ หรือการนำเข้าและส่งออกสินค้า และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายและศูนย์รถตามจุดขนส่งและจุดขนถ่ายสินค้าหลัก อาทิเช่น ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการให้บริการรถรับ–ส่งสินค้า จากต้นทางไปสู่ปลายทางที่ลูกค้าต้องการให้เราบริการทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน (Cross border trucking service)
บริการขนส่งข้ามประเทศของเราได้มีการสร้างฐานและขยายเครือข่ายในการบริการขนส่งทางรถในกลุ่ม ASEAN ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศ  พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เป็นต้น เรามีบริการครอบคลุมตั้งแต่ งานพิธีการศุลกากร รถขนส่งทั้งฝั่งไทยและรถขนส่งท้องถิ่นในแต่ละประเทศ รวมทั้งใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตต่างๆ  สำหรับสินค้าที่ให้บริการ อาทิเช่น วัสดุก่อสร้าง สายไฟฟ้า กระเบื้องหลังคา ปูนซิเมนต์ กระดาษม้วน เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยเรามีทีมงาน shipping ที่ด่านชายแดนที่ให้บริการในการเดินพิธีการขาออกและให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อรถขนส่งสินค้าไปถึงระหว่างชายแดน สำหรับด่านชายแดนที่ให้บริการหลักของเรา มีดังต่อไปนี้

ประเทศพม่า

  • ด่านแม่สอด จังหวัดตาก – เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง
  • ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย – เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

ประเทศลาว

  • ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
  • ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร – เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต
  • ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์
  • ด่านถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี – เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

ประเทศ กัมพูชา

  • ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว – ปอยเปต
  • ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด – เกาะกง