บริการจัดการขนส่งทางทะเล

บีดี พลัส โกลบอล ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบด้านการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทั้งในส่วนของการนำเข้าและการส่งออกสำหรับสินค้าทั่วไป รวมถึง สินค้าพิเศษ (specialized item) สินค้าขนาดใหญ่ (oversized cargo) สินค้าที่มีน้ำหนักมาก (heavy equipment) และสินค้าที่มีมูลค่าสูง (high-value commodities) ทั้งนี้เราจะนำเสนอการขนส่งโดยสายเรือที่ถูกออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะกับการรองรับสินค้าของลูกค้า

ด้วยบริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล บีดี พลัส โกลบอล จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากสายการเดินเรือ ชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ผ่านพันธมิตรธุรกิจที่มีครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงนำเสนอตารางการเดินเรือและทางเลือกของเวลาในการขนส่ง (transit time) ที่หลากหลาย เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ ปัจจุบันบีดี พลัส โกลบอล สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่าง ๆ โดยประเทศที่นำเข้าและส่งออกหลัก ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศในโซนยุโรป  ซึ่งเราให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ครบทุกรูปแบบ ดังนี้

การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL)
การบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าที่บรรจุในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการแชร์พื้นที่ในตู้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า ปริมาณมาก และ ขนาดใหญ่ โดยบีดี พลัส โกลบอลให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20’ 40’ 40’HC, Open Tops, Flat Racks, Reefers เป็นต้น

การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load : LCL)
การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งจะเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน โดยจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าจำนวนน้อย

การจัดการขนส่งสินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo)
เหมาะกับสินค้ามีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักและ/หรือปริมาณมาก จนไม่สามารถขนส่งได้โดยการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือมัดรวมเป็นหีบห่อได้ เช่น สินค้าเกษตร ประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น

การจัดการขนส่งสินค้าหีบห่อ (Break-Bulk Cargo)
คือ สินค้าที่สามารถมัดรวมกันเป็นหีบห่อได้

บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door
บริการ Door to Door เป็นบริการรับส่งสินค้าที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยเราจะจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการด้านงานเอกสาร ตลอดจนการดำเนินพิธีการศุลกากรจนกระทั้งนำสินค้าขึ้นเรือ และดำเนินพิธีการศุลกากรอีกครั้ง ณ ประเทศปลายทางก่อนนำสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ได้กำหนดไว้

การบริการแบบ Port to Port
บริการ Port to Port เป็นบริการขนส่งสินค้าจากเมืองท่าในประเทศต้นทาง ถึงเมืองท่าประเทศปลายทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานแบบมืออาชีพในทุกกระบวนการดำเนินงานด้านการขนส่ง

บีดี พลัส โกลบอล มุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเรามีทีม Operations ที่จะคอยดูแลและติดตามแจ้งสถานะสินค้าอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การรับสินค้า จนกระทั่งส่งถึงผู้รับสินค้า รวมถึงเรายังมีทีมงานที่คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าแบบรวดเร็วฉับไว  เพื่อให้สินค้าของลูกค้านั้นถูกจัดส่งได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน